Меню
Отчет от 01.09.2020г. Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020XLS 145 KBОтчет от 01.08.2020г. Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2020XLS 142 KBПроект от 13.08.2020г. Проект решения об исполнении бюджета за 2019 годZIP 15 MBОтчет от 13.08.2020г. Отчет о бюджете 2019 для гражданPPT 7 MBИнформация от 01.07.2020г. Исполнение бюджета на 01.07.2020XLS 138 KBИнформация от 01.06.2020г. Исполнение бюджета на 01.06.2020XLS 137 KBИнформация от 01.05.2020г. Исполнение бюджета на 01.05.2020XLS 131 KBИнформация от 21.04.2020г. Решение о бюджете на 2020-2022 с приложениямиZIP 2 MBИнформация от 21.04.2020г. Бюджет для граждан на основе решения о бюджете на 2020-22PPT 6 MBИнформация от 01.04.2020г. Исполнение бюджета на 01.04.2020XLS 127 KBИнформация от 01.03.2020г. Исполнение бюджета на 01.03.2020XLS 118 KBИнформация от 12.02.2020г. Проект бюджета 2020-2022 с дополнительными материаламиИнформация от 12.02.2020г. Бюджет для граждан к проекту бюджета на 2020-2022PPT 2 MBИнформация от 01.02.2020г. Исполнение бюджета на 01.02.2020XLS 105 KBИнформация от 01.01.2020г. Исполнение бюджета на 01.01.2020XLS 147 KBПроект от 05.12.2019г. Проект изменения бюджета от 28112019ZIP 241 KBПроект от 05.12.2019г. Проект изменения бюджета от 07112019ZIP 239 KBПроект от 05.12.2019г. Проект изменения бюджета от 20102019ZIP 240 KBИнформация от 01.12.2019г. Исполнение бюджета на 01.12.2019XLS 169 KBИнформация от 01.11.2019г. Исполнение бюджета на 01.11.2019XLS 167 KBРешение от 23.10.2019г. Актуальная версия РСД 532-93 от 20.12.18 с изменениями от 04.07.19DOC 6 MBРешение от 23.10.2019г. Актуальная версия РСД 532-93 от 20.12.18 с изменениями от 14.01.19DOC 5 MBРешение от 23.10.2019г. Актуальная версия РСД 532-93 от 20.12.18 с изменениями от 14.06.19DOC 6 MBРешение от 23.10.2019г. Актуальная версия РСД 532-93 от 20.12.18 с изменениями от 21.02.19DOC 5 MB